09-04-2024, De laatste ronde.

Op dinsdag 9 april werd het seizoen ‘23-‘24 afgesloten met de gezamenlijke slot ronde in Ermelo bij VSG. Er stond niet veel meer op het spel. Meppel 1 was al kampioen, alleen om de tweede plek werd nog gestreden tussen Lelystad 1 en jawel Zwartewater 1. Om 20.00 uur werden de klokken in beweging gezet en daalde de stilte neer, ware het niet dat de deur tussen speelzaal en café LG nog steeds met veel lawaai open en dicht ging. Zie verslag van 29-11-2023.
Na een uur spelen was er nog weinig van te zeggen, we stonden alle zes min of meer gelijk.
Jan(3) was het eerste klaar, een degelijke remise. Peter(4) had weer de gebruikelijke scherpe stelling op het bord en Klaas Jan (5) werd geconfronteerd met de nadelen van een achter gebleven pion. Harry (6) had een moeilijk te doorgronden stelling. Jaap(2) had een stelling, die te kwalificeren als zijnde “ in wankel evenwicht. Ikzelf(1) kwam goed uit de opening, alles onder controle zogezegd.
Tot mijn verbazing was Klaas Jan als tweede klaar, remise!  Welwillende medewerking van zijn tegenstander lijkt mij niet uitgesloten. Peter wikkelde af naar een eindspel waarbij hij een kwal inleverde voor een pion. Zijn loper plus verbonden pionnen op beide vleugels was teveel voor de toren van zijn tegenstander. Tussenstand1-2.
Na een wat mistige fase in het middenspel, kwam ik wat gedrukt te staan. 
Mijn tegenstander ( ELO 1974) kon geen plan ontwikkelen en ging mee in een toren ruil. Toen hij ook de dames ruilde ter voorkoming van eeuwig schaak, bleef er voor mij een gewonnen pionnen-eindspel over. Een duidelijk geval van harakiri.
Met allebei nog 2 minuten op de klok, vluchtte de tegenstandster van Jaap in een herhaling van zetten, waar Jaap opgelucht in mee ging. De overwinning en daarmee de 2e plaats in klasse 3a was binnen!
Dat Harry tenslotte dapper strijdend ten onderging kon aan het eindresultaat niets meer veranderen.
Eindstand: 2,5-3,5. Tot het volgende seizoen.

Henk van Schaik

05-03-2024, Het Zwartewater-Pegasus 2

Dinsdag 5 maart kwamen, in het kader van de SOS-competitie, de mannen van Pegasus 2 op bezoek. Op voorhand was wel al duidelijk dat het een zware klus zou worden. Een indicatie: alle spelers van Pegasus hadden een hogere rating. Niettemin gingen wij welgemoed aan de slag.
Peter (4) en Haaye(6) kwamen goed tot beter uit de opening. Jaap(2) en Klaas Jan(5) stonden gelijk, alleen Jan(3) en Henk (1) stonden minder.
Jaap lanceerde een aanval op de vijandige koning, die echter niet doorsloeg. Na een reshuffle van zijn stukken kreeg hij opnieuw aanvalskansen op de koning. Hij benutte deze kans op grandioose wijze met behulp van een dolle loper! Voor de minder hoog opgeleide schakers onder ons, dat is een stuk dat niet geslagen kan worden op straffe van mat of dame verlies. Het een en ander resulteerde in toren winst, genoeg voor de winst. Naar mijn mening verdient deze partij het om in bredere kring te worden verspreid. Kom op Jaap op onze site ermee!
Ik stond inmiddels een kwal achter. Doordat mijn tegenstander meerdere keren de sterkste voortzetting miste, kon ik het onafwendbare verlies nog tot de 44e zet rekken.
Inmiddels had ook Haaye op fraaie wijze gewonnen, proficiat!
Ook Klaas Jan speelde een mooie partij. Goed gedaan jochie. Bij Peter deed zich helaas een bedrijfsongeval voor, hij gaf een toren weg en dat betekende uiteraard verlies. Laten we het er maar ophouden, dat hij hier hard van wordt.
Jan tenslotte, bood remise aan dat na enige aarzeling werd aanvaard.

Eindstand: 3,5-2,5. Een prachtig resultaat!

Henk van Schaik

13-02-2024, Een grauwe dinsdagavond in Meppel.

In het kader van de SOS-competitie stond op 13 februari MSV2 op het programma. Gelet op de plaats op de ranglijst en de ratings, moest dat een kat-in -het-bakkie zijn.
Uw verslaggever heeft lang geaarzeld om mee te gaan. Zijn gezondheidsproblemen, een zware verkoudheid, speelde hem parten. Maar je ziet het wel meer, hoe dichter je het moment nadert, hoe beter je je gaat voelen. Dat neemt niet weg dat ik Peter moest vragen om een pakje papieren zakdoeken, omdat ik mijn thuisvoorraad er compleet door gesnoten had.
Wij speelden in café Oasis op de markt in het centrum van Meppel. je moet er geweest zijn om de doolhofachtige sfeer van het interieur te kunnen voorstellen. Gangetje hier, gangetje daar, kamertje links, Kamertje rechts en tenslotte een steile trap op, die leidde naar een klein kamertje met goede stoelen , maar een heel klein tafeltje. (Bijna geen ruimte om te noteren!)
Maar nu de de wedstrijd. Om 20.45 uur maakte ik een ronde langs de velden. Ik stelde vast dat Jan en Klaas een stuk voor stonden. Jaap stond gelijk en Peter had weer een stelling die voor een buitenstaander niet te begrijpen was. Anne speelde weer zijn eigen spel, veel te vroeg met zijn koningin op jacht, terwijl zijn stukken nog moesten worden ontwikkeld. Ikzelf stond al heel rap moeilijk.
Ook nadat Anne voor mij een glaasje wijn had gescoord, dat hij met gevaar voor eigen leven(steile trap) naar boven bracht, ging het niet beter. Met behulp van het loperpaar en twee torens werd mijn stelling bestormd, met catastrofale gevolgen. Een prachtige mat combinatie, rondde een goede partij van mijn tegenstander af.
Peter had daarvoor al zijn tegenstander tot overgave gedwongen. Jan liet een combinatie toe, die dodelijk was voor de dame, einde verhaal. Klaas gaf al zijn voordeel weg, waarna een remise resteerde. Tussenstand 2,5-1,5.
Jaap en Anne stonden beide min of meer gelijk. Echter Jaap had nog maar 5 minuten en zijn tegenstander 30. Toen hoorde we de dreigende stem van Anne. Na enige verbazing bij zijn tegenstander werd het remiseaanbod schielijk aangenomen. Even later kreeg Jaap een remiseaanbod. In een min of meer gelijke stelling kon Jaap niet anders dan het vrede-voorstel accepteren. Eindstand 3,5-2,5.

Kwam het nou door het slechte weer of de niet zo prettige ambiance van het speellokaal?
Het is een van de raadselachtigheden van het schaakspel. Wie het weet mag het zeggen.

Een prognose maken m.b.t. de einduitslag blijkt een hachelijke zaak….

Henk van Schaik

09-01-2024, Het is niet altijd mooiweer….

Dinsdagavond, 9-1-2024, stroomde het schaakvolk, ondanks een snijdende noordoosten wind, naar ’t Westeinde. Ofwel voor de interne competitie, ofwel voor de match tegen de jongens van Zwolle Zuid. Ik zal mij tot dit gebeuren beperken.

Maar eerst Noah, Noah was afwezig als gevolg van een verkeersongeluk op zaterdagavond in Staphorst. Na afvoer met de ambulance naar het ziekenhuis, kon hij gelukkig op maandag weer naar huis. Het hele team wenst hem een voorspoedig herstel toe.

Dit betekende dat Peter zijn plaats innam aan het 6e bord.
Na het startschot van Jaap gingen we aan de slag. Na een uurtje schaken was er nog weinig tekening in de strijd. Iedereen stond ongeveer gelijk. Alleen Peter stond een loper en een kwal voor!? Jan moest zich uitsluitend beperken tot verdedigen. Bij Haaye werd in een gelijkstaand dame-eindspel besloten tot remise. Ik boekte een zelfde resultaat; een herhaling van zetten, in een voor mij mindere stand. De tegenstander van Jan zag geen kans om een doorbraak te forceren, weer een remise. Toen waren alleen Klaas Jan en Jaap nog bezig.

De oplettende lezer zal begrepen hebben dat Peter de buit al lang en breed binnen had.

Klaas Jan stond beter, maar dat alle torens waren geruild, kreeg zijn tegenstander tegenkansen, die uiteindelijk leidden tot mat. Hierdoor werd de stand gelijkgetrokken. 2,5 – 2,5. Nu moest Jaap het afmaken.

De teamleider van ZZS!2 zag het somber in, gelet op het feit dat Jaap een kwal voorstond. Maar toen door kundig verdedigen van zwart, Jaap een stuk inleverde, was winst niet meer aan orde. Het volgende remiseaanbod werd daarom door Jaap zonder aarzelen aanvaard. Eindstand 3 -3.

Bij mij bleef het gevoel knagen, had hier niet meer ingezeten……

Henk van Schaik

29-11-2023, Een mooie schaakavond in Ermelo.

Op 28 november j.l. toog het edele zestal uit Zwartsluis en omstreken naar Ermelo om de strijd aan te binden met de plaatselijke schaakvereniging, VSG. De club speelt in het PMT. Voor degenen die niet de verplichte 18 maanden in het leger hebben doorgebracht, dit is een ontspanningsruimte voor soldaten, na een dag “hard” werken.
Om 20.00 uur werden de klokken aangezet en gingen wij, ondanks hevig piepende deuren door in- en uitlopende spelers, geconcentreerd van start.
Wie schetst onze verbazing toen na een half uur spelen het bericht door kwam dat Klaas Jan (4) had opgegeven! Hij bleek na een stuk of vijf, zes zetten ondenkbaar mat te gaan. Na afloop verklaarde hij “iets over het hoofd te hebben gezien……..”
Het resterende vijftal ging onverstoorbaar verder. Jaap (2) stond min of meer gelijk. Jan (3) had moeite zijn ontwikkeling te voltooien. Haaye (5) stond gelijk tegen zijn ravissante tegenstandster en Noah (6) had het initiatief, maar vergat zijn ontwikkeling te voltooien. Hierdoor kwam hij een kwal achter. Ik (1) had wat zitten knoeien in de opening, waardoor voortdurende reparatie van de stelling noodzakelijk was. Aanvallen was nog niet aan de orde.
Haaye trok de stand weer gelijk. In een moeilijk eindspel met dame en toren en veel pionnen, slaagde hij erin alles af te ruilen en tevens een paar pionnen mee te snoepen. Dat was voldoende voor de winst. Proficiat!
Noah slaagde erin de materiaal-verhouding weer gelijk te trekken, allebei een toren en veel pionnen. Een centraal geposteerde koning van Noah gaf de doorslag. En dat, ondanks een jet-lag na een vakantie in de V.S! En nu de topborden nog.
Jan kwam onder hevige druk te staan. Dit leidde tot een wat vreemde materiaal-verhouding. De tegenstander had een dame, toren en loper en Jan 2 torens en het loperpaar. Toen zijn tegenstander een (giftige) pion nam, ging hij in een paar zetten geforceerd mat. Een prachtig slot.
Jaap slaagde er niet in een toreneindspel met 7 tegen 6 pionnen te winnen, een plus remise.
Ik was zoals vaak weer de laatste. Een vastgelopen aanval kwam weer tot leven door een paar zwakke zetten (tijdnood?) van mijn tegenstander. Na een laatste blunder ging hij geforceerd mat op de 41e zet.

Eindstand: 1,5-4,5.
Missie volbracht. Op naar de volgende ronde tegen ZZS!2 (thuis)

Henk van Schaik

02-11-2023, Een mooie avond in Apeldoorn.

De 2e externe wedstrijd vond 1 november plaats in Apeldoorn tegen het vierde van die club.
We traden aan in de gebruikelijke opstelling, in dier voege dat het 6e bord werd ingenomen door Peter de Vries. Noah zat in Amerika en kon onmogelijk op tijd terugkomen.
De wedstrijdleider heette de heren van de Zwartewaalclub van harte welkom. Ondanks correcties van onze kant bleef hij volharden in deze aanduiding. Zeker nooit van het Zwarte Water gehoord….
En dan nu het schaken. Ik zal met mezelf beginnen. Mijn tegenstander, bord 1, gebruikte veel tijd in de Caro-Kann verdediging, waardoor ik tijd overhad om een blik te werpen op de andere borden. Om een uur of negen was er nog weinig tekening in de strijd. Dat gaf Peter aanleiding om gekscherenden te merken “Als we nou eens collectief remise zouden aanbieden…..” Een half uur later begon echter enige tekening in de strijd te komen. Jan Wiers (3) kwam vanuit een mindere positie, na een grote afruil, plotseling een kwal voor?! Klaas Jan (4) hield na een scherpe opening het hoofd wel rood maar toch koel. Hij wikkelde bekwaam af naar een gewonnen eindspel. Haaye (5) moest in een wat vastgelopen stelling, opboksen tegen een loperpaar. Peter (6) speelde voor een buitenstaander een volstrekt ondoorgrondelijke partij. Jaap (2) kreeg zijn bekende Slavische verdediging op het bord. Hij kreeg toch een wat moeizaam ogende stelling. De stukken stonden nog niet allemaal op de juiste plek.
Tot zet 15 was het op bord 1 nog allemaal theorie, maar daarna begon het echte schaken. Ik zette op de g-lijn een pion “en prise”. De echte schaker zag onmiddellijk dat die pion zo giftig was als wat. MIjn tegenstander is kennelijk zo iemand, want hij trok een half uur uit voor het vinden van de juiste zet.
En toen opeens stroomde de goede berichten binnen. Jan en Klaas-Jan rondden bekwaam af. Peter had mazzel. Nadat hij met zijn koning het hele bord was overgejaagd, liet zijn opponent zijn dame in staan, tsja….. Haaye had inmiddels verloren door naar eigen zeggen “slecht tijdbeheer”
Ik kon kiezen tussen remise door herhaling van zetten of een dubieus paardoffer. Toch maar voor de eerste mogelijkheid gekozen. Jaap kwam stapje voor stapje beter te staan. Toen alles goed stond zette hij de aanval op de vijandelijke koningstelling in. En met succes.
Een mooie prestatie van ons team, 1,5 – 4,5 winst. Hiermee is de afgang in de 1e speelronde uitgewist.

Henk van Schaik

Comments are closed.